Ideiglenes befogadói nyilatkozat – minta


Ideiglenes befogadói nyilatkozat

1. Ideiglenes befogadó neve: ___________________________________________________
Lakcím:_____________________________________________________________________
Telefon, e-mail: ______________________________________________________________
Személyi igazolvány száma: ____________________________________________________

2. Az állat neve: ______________ ,      kan  /  szuka,     ivaros  /  ivartalanított
Faja:__________Fajtája: ________________Színe:__________________________________
Chip száma: _________________________________________________________________
Kora: ________________ Színe: _________________________________________________
Jellemzői, állapota: ___________________________________________________________

3. A felmerülő költségeket a befogadó:  vállalja   /   részben vállalja    /    nem vállalja
Amennyiben részben vállalja úgy nevezzék meg milyen típusú költséget vállal:______________________________________________________________________
4. A befogadó ____________________________ ideig vállalja a kutya gondozását.
5. A befogadó a kutyát a fent jelzett időpontig köteles ellátni, biztosítva mind a fizikai, mind a szellemi fejlődéséhez és épségéhez szükséges feltételeket.
6. A befogadó a kutya állapotáról, fejlődéséről, viselkedéséről az Egyesületnek rendszeresen beszámol.
7. A befogadó a kutyát nem ajándékozhatja el, probléma felmerülése esetén köteles az Egyesületet értesíteni, a z állat rosszulléte, esetleges elvesztése vagy elhalálozása esetén haladéktalanul hívnia kell a 20/4024301 vagy 20/4024303-as számot.
8. A kutya az „Együtt az Állatokért” Állatvédő Közhasznú Egyesület Debrecen tulajdonát képezi, az örökbeadásáról kizárólag az egyesület dönthet.

A kutya egészségügyi ellátásával kapcsolatos döntéseket kizárólag az Egyesület hozhatja meg. Amennyiben az ideiglenes befogadó a kutyát egyeztetés nélkül más állatorvoshoz viszi úgy annak költségeit viselni köteles. A kutyát az Egyesület kérésére haladéktalanul visszaszolgáltatja. Az ideiglenes befogadásért pénzbeli juttatást nem vár el.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Debrecen, ____________________

_____________________________                                     _____________________________
    „Együtt az Állatokért” Állatvédő                                                            Ideiglenes befogadó
   Közhasznú Egyesület Debrecen
                képviseletében

Megjegyzés hozzáfűzése